Καλαμπόκι ολόκληρο 40 κιλά
Καλαμπόκι σπασμένο 35 κιλά
Καλαμποκάλευρο 30 κιλά
Σιτάρι 40 κιλά
Κριθάρι 40 κιλά
Πίτουρα χονδρά 30 κιλά
Πίτουρα μετρία 35 κιλά
Βήττες ψιλές 35 κιλά