ΛΟΥΜΙΔΗΣ

Λουμίδης παραδοσιακός 30x96gr
Λουμίδης παραδοσιακός 15x194gr
Λουμίδης παραδοσιακός 36x340gr
Λουμίδης παραδοσιακός 24x490gr
Λουμίδης 12x1kg
Λουμίδης σκούρος 30x96gr
Λουμίδης σκούρος 15x194gr
Λουμίδης κουπάτος 15x143gr
Λουμίδης μονοποικιλιακός 15x143gr
Λουμίδης decaf 30x96gr

NESCAFE

NESCAFE
Nescafe 10x2gr
Nescafe 100x2gr
Nescafe frappe 50×3.5gr
Nescafe 48x50gr
Nescafe 24x100gr
Nescafe 12x150gr
Nescafe 12x200gr
Nescafe 700gr
Nescafe 1x2750gr
Nescafe decaf 48x50gr
Nescafe decaf 24x100gr
Nescafe azera espresso 12x100gr
Nescafe azera sticks
Nescafe cappuccino decaf sticks 6x125gr
Nescafe cappuccino latte caramel sticks 6x136gr
Nescafe cappuccino latte vanillia sticks 6x148gr
Nescafe cappuccino mocha sticks 6x144gr
Nescafe cappuccino classic sticks 6x140gr
Nescafe dlc.gst espresso inso 6x128gr
Nescafe dlc.gst freddo espresso 3x128gr
Nescafe gold 12x50gr

BUONDI

Buondi espresso αλεσμένος 12x200gr
Buondi espresso κόκκοι 6x200gr
Buondi φίλτρου 12x200gr